tr-TRen-US

TARİFELER




 

E-Fatura 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) standartlarını belirlediği kağıt fatura ile aynı hukuki ve mali geçerliliğe sahip elektronik belgedir.

  Muhasebe Programları ile Uyumlu
  . Yaygın Bayi Ağı ve Servis Yapısı
  . Yüksek Performans ve Hızlı Geçiş İmkanı
  . 10 Yıl Boyunca Saklama Garantisi
  . Destek Ekibine Doğrudan Erişim
  . Portal Uygulaması ile Belgelere Her Yerden Erişim



E-Defter

E-Defter uygulaması, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerinin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir.

 


 


E-Arşiv
e-Arşiv uygulaması, faturalarınızın e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortam aracılığı ile gönderilmesini sağlayan uygulamadır. e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Faturaya kayıt olması gerekmektedir.





E-İrsaliye

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

 



E-Makbuz

Serbest meslek ve Müstahsil Makbuzu, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.