tr-TRen-US

TARİFELERE-Makbuz

Serbest meslek ve Müstahsil Makbuzu, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.